Fatih Mehmet ARSLAN

Solution Architect & Software Engineer

Hello!

I am a passionate tech enthusiast navigating the world of technology with excitement. It was in the early 2000s when I took my first steps into coding with a strong interest in Computer Programming during my technical high school years. This initial foray led me into the world of software development, and I discovered my curiosity for exploring new technologies.

Over the course of more than a decade, I have been a part of various projects spanning different industries. From NoSQL and Relational Databases to JavaScript development, CI Tools, and Kubernetes orchestration, I have had the opportunity to delve into a wide spectrum of technologies. Additionally, I have nurtured an interest in AI projects and have gained experience in this domain.

My work in Big Data analysis and processing has contributed to making our projects smarter and more data-centric.

Every new project is an adventure and a learning opportunity for me. As I keep up with the latest innovations in the tech world and share my experiences, I aspire to be part of bigger and more exciting projects.

You can find more about me on my LinkedIn and GitHub profiles. I am always open to sharing the excitement of the tech world and collaborating on intriguing projects.

If you have any questions or would like to collaborate on a new project, please do not hesitate to get in touch!

Best regards,


 • javascript

  Serverless Bir Mimari Hazırlarken Dikkat Etmeniz Gereken Önemli Noktalar

  image Görsel Bing Görüntü Oluşturucu ile hazırlanmıştır

 • container

  Docker ile container hazırlama ve docker hubta yayınlama

  image

 • azure

  Azure Functions Örneği

  image

 • azure

  Azure Container App'e shared container bağlama

  • Storage ta File share oluştur.
  • Storage Mount settle
   • key al
     $STORAGE_ACCOUNT_KEY=$(az storage account keys list -n $STORAGE_ACCOUNT_NAME --query "[0].value" -o tsv)
    
   • storage set et
     az containerapp env storage set `
      --access-mode ReadWrite `
      --azure-file-account-name $STORAGE_ACCOUNT_NAME `
      --azure-file-account-key $STORAGE_ACCOUNT_KEY `
      --azure-file-share-name $STORAGE_SHARE_NAME `
      --storage-name $STORAGE_MOUNT_NAME `
      --name $ENVIRONMENT_NAME `
      --resource-group $RESOURCE_GROUP `
      --output table
    
  • yaml oalrak container app indir
    az containerapp show `
     --name $CONTAINER_APP_NAME `
     --resource-group $RESOURCE_GROUP `
     --output yaml > app.yaml
   
  • yaml dosyasında güncellemeleri yap
   • template altına volume tanımla
      volumes:
      - name: opencart-image-mount-volume
       storageName: opencart-image-mount
       storageType: AzureFile
    
   • container içine mount et
     volumeMounts:
       - volumeName: opencart-logs-mount-volume
        mountPath: /storage/logs
    
  • yaml update et
    az containerapp update `
    --name $CONTAINER_APP_NAME `
    --resource-group $RESOURCE_GROUP `
    --yaml app.yaml `
    --output table
   
 • mysql

  Query içinde mysql json parse işlemi ve WITH ile create/insert komutu kullanımı

  aşağıdaki örnek query json parse işlemini yapmakta ve table oluşturup içerisine with ile oluşturulan sorgu sonucunu insert etmektedir.

 • cosmos,net6

  Cosmos DB'ye .NET 6 SDK ile Bağlanma ve Nested JSON Sorguları Oluşturma

  Cosmos DB, Microsoft’un küresel ölçekte dağıtılmış bir NoSQL veritabanı hizmetidir. .NET 6 ile, Cosmos DB’ye kolayca bağlanabilir ve JSON dokümanları içinde derinlemesine sorgular oluşturabilirsiniz. Bu makalede, Cosmos DB’ye .NET 6 SDK kullanarak nasıl bağlanılacağınızı ve iç içe geçmiş JSON sorgularını nasıl oluşturacağınızı adım adım öğreneceksiniz.

 • cosmos

  Cosmos db karmaşık query örneği

  Cosmos DB’de karmaşık ve iç içe geçmiş JSON dokümanları üzerinde sorgular oluşturmak oldukça yaygındır. Bu tür sorguları anlamak için bir örnek üzerinden ilerleyelim.

 • OpenAIGPT

  Chat GPT Api kullanımı

  ChatGPT API Uygulaması

 • Python

  Python windows 11 virtual environment problem

  Python ile windows 11 de virtual env kullanmak istediğiniz aşağıdaki hatayı aldıysanız

 • Kariyer

  Yeni mezun ve öğrenci arkadaşlara 10+ yıllık deneyimlerim sonucu bazı tavsiyeler

  Ön Hatırlatma: Bu yazıda eleştiriler mevcuttur bu eleştirilerde mutlaka istisnalar vardır burada istisnaları değil genel yaklaşımları değerlendiriyoruz/eleştiriyoruz. Tavsiyeler yazılım sektörü özelinde olmakla birlikte diğer sektörlerde yaklaşık aynı durumlardan dolayı sorun yaşamaktadır.

 • Raspberrypi

  Raspberry pi Şifre Sıfırlama

  Eğer birgün raspberry pi şifresini unutur açamazsanız aşağıdaki şekilde şifreyi sıfırlayabilirsiniz

 • SYS

  Image dosyası boyutlandırma

  Bazen elimizde bir image(.img gibi) dosyası olur bunun boyutunu artırmamız gerekebilir bu durumlarda aşağıdaki adımları takipe debiliriz bizim image dosyamız bir raspberry os image dosyası

 • patroni

  Patroni Komutlar

  replica reinit

 • ubuntu

  Ubuntu Core ilk Kullanıcı oluşturma

  1. https://login.ubuntu.com/ adresinde hesap oluşturalım
  2. Aşağıdaki şekilde ssh key oluşturalım
    mkdir ~/.ssh
    chmod 700 ~/.ssh
    ssh-keygen -t rsa
   
  3. ~/.ssh/id_rsa.pub içeriğini kopyalayıp https://login.ubuntu.com/ssh-keys buraya ekleyelim
  4. ubuntu core ekranında belirttiği şekilde adımları takip edip uzaktan ssh ile bağlantımızı sağlayalım
  5. sudo adduser --extrausers <kullanıcı adı> şeklinde kullanıcımızı oluşturalım
 • solr

  Solr Notlar

  leader seçimi

 • raspberry

  Raspberry pi Özelleştirilmiş Image Hazırlama

  Bazen yaptığımız yazılımlarda veya başka bir sebepten işletim sistemi kurulum imagelarının içerisine müdahale ederek bazı ayarların yapılı gelmesi veya uygulamaların kurulu hazır bir şekilde gelmesini isteyebiliriz. Bu durumda izlememiz gereken adımları bu yazı da raspberry için anlatacağım bir çok linux image içinde aynı veya benzer yöntemler geçerli olacaktır. İşlemler için linux işletim sistemi kullanacağız.

 • nodejs

  Error: EPERM: operation not permitted, symlink

  linux işletim sisteminde fat32 dosya sistemi üzerinde npm install yaparken aşağıdaki gibi bir hata alıyorsanız çözüm için npm config set bin-links false komutunu çalıştırarak sorunu çözebilirsiniz.

 • Solr

  Solr Nested Field

  Solrda nested field gibi güzel bir yetenek mevcut bu yetenekten faydalanmak için nasıl bir yapılandırma yapmamız gerekiyor kısaca değinecek olursak (bu anlatımlar 8.7 version için)

 • system

  Ubuntu Wifi Ayarları

  1. adım da mevcut network donanımını kontrol edelim ismini öğrenelim
 • yazilim

  Yazılım Sektörü Nereye Gidiyor ?

  Bu yazımda yazılım sektörü ile alakalı naçizane kendi düşüncelerimi paylaşmak istedim farklı görüşü düşüncesi olan kişiler olabilir paylaşırlar ise onlardan da faydalanmak isterim.