ChatGPT API Uygulaması

Bu Python uygulaması, ChatGPT API’sini kullanarak basit bir metin tabanlı sohbet uygulaması oluşturmanızı sağlar.

 1. Öncelikle, API endpoint URL’sini ve API anahtarınızı API_ENDPOINT ve API_KEY değişkenlerine girin. bunu Open AI Platform ‘dan temin edebilirsiniz.

 2. Ardından, send_message fonksiyonunu kullanarak kullanıcının mesajını API’ya gönderin ve yanıtı alın. Bu fonksiyon, API ile etkileşim sağlar ve yanıtı geri döndürür.

 3. chat fonksiyonu, kullanıcıdan mesajları alır ve send_message fonksiyonunu kullanarak API’dan yanıt alır. Kullanıcı “quit” yazdığında sohbet sona erer.

Kod Örneği:


import requests

API_ENDPOINT = 'https://api.openai.com/v1/chat/completions'
API_KEY = 'API_ANAHTARINIZ'

def send_message(message):
  headers = {
    'Content-Type': 'application/json',
    'Authorization': f'Bearer {API_KEY}'
  }
  payload = {
    'messages': [{'role': 'system', 'content': 'You: ' + message}]
  }
  response = requests.post(API_ENDPOINT, headers=headers, json=payload)
  response_json = response.json()
  return response_json['choices'][0]['message']['content']

def chat():
  print('Chat with the model. Enter "quit" to exit.')
  while True:
    user_input = input('You: ')
    if user_input.lower() == 'quit':
      break
    response = send_message(user_input)
    print('ChatGPT: ' + response)

chat()

Bu örnek, ChatGPT API’sini kullanarak kullanıcıyla etkileşimde bulunan bir metin tabanlı bir sohbet uygulamasını göstermektedir. Öncelikle API_ENDPOINT değişkenine OpenAI ChatGPT API’sinin endpoint URL’sini ve API_KEY değişkenine sizin API anahtarınızı girmeniz gerekmektedir.

Bu örnek, basit bir sohbet uygulaması için temel bir yapı sağlar. API ile etkileşime geçmek için send_message fonksiyonunu özelleştirebilir ve yanıtları istediğiniz şekilde işleyebilirsiniz.

Unutmayın, ChatGPT API’sini kullanırken API sınırlamalarına ve politikalarına uymanız önemlidir. Ayrıca, geliştirdiğiniz uygulamanın doğruluk ve etik açısından kontrol edilmesi gerektiğini unutmayın.