aşağıdaki örnek query json parse işlemini yapmakta ve table oluşturup içerisine with ile oluşturulan sorgu sonucunu insert etmektedir.

create table migration_template_table -- or insert command
with template as(
SELECT
  jt.t_name,
  jt.t_code,
  jt.t_attributes,
  jta.a_name,
  jta.a_code,
  jta.a_type
FROM
  migration_temporary_table t,
  JSON_TABLE(
    t.data,
    '$[*]'
    COLUMNS (
      t_name VARCHAR(255) PATH '$.name',
      t_code VARCHAR(255) PATH '$.code',
      t_attributes json PATH '$.attributes'
    )
  ) AS jt,
  JSON_TABLE(
    jt.t_attributes,
    '$[*]'
    COLUMNS (
      a_name VARCHAR(255) PATH '$.name',
      a_code VARCHAR(255) PATH '$.code',
      a_type json PATH '$'
    )
  ) AS jta)
select t_name,t_code,a_name,a_code,a_type from template