image

Docker, uygulamalarınızı hızlı ve taşınabilir bir şekilde çalıştırmanıza olanak tanıyan güçlü bir konteynerleştirme platformudur. Bu rehberde, kendi özel bir Docker konteynırı oluşturmanın temel adımlarını öğreneceksiniz ve bu konteynırı Docker Hub’a yüklemeyi öğreneceksiniz. İşte başlamanız için adım adım talimatlar:

Adım 1: Docker’ı İndirin ve Kurun

Docker’ı bilgisayarınıza indirip kurun. Docker resmi web sitesinden indirme bağlantısını bulabilirsiniz: Docker İndirme

Adım 2: Docker Hub Hesabı Oluşturun (Opsiyonel)

Docker Hub hesabı oluşturarak, Docker konteynırlarınızı paylaşabilir ve Docker Hub’dan konteynırları indirebilirsiniz. Ancak bu adım opsiyoneldir.

Adım 3: Dockerfile Oluşturun

Docker konteynırınızı tanımlamak için bir Dockerfile oluşturun. Dockerfile, konteynırın nasıl inşa edileceğini adım adım belirleyen bir metin dosyasıdır. İşte basit bir örnek Dockerfile:

# Resmi bir Ubuntu 20.04 imajını temel alın
FROM ubuntu:20.04

# Bir dizin oluşturun ve çalışma dizini olarak ayarlayın
WORKDIR /app

# Uygulamanızı konteynıra kopyalayın
COPY . .

# Gerekli paketleri yükleyin (örneğin, Python)
RUN apt-get update && apt-get install -y python3

# Uygulamanızı başlatın
CMD [ "python3", "app.py" ]

Adım 4: Docker İmajınızı Oluşturun

Dockerfile’ınızı kullanarak özel Docker imajınızı oluşturun:

docker build -t your-docker-username/your-image-name:latest .

Adım 5: Docker Konteynırınızı Çalıştırın

Özel Docker imajınızı bir konteynır olarak çalıştırın:

docker run your-docker-username/your-image-name:latest

Adım 6: Docker Hub’a Yükleyin (GitHub Actions ile)

Docker konteynırınızı otomatik olarak Docker Hub’a yüklemek için GitHub Actions kullanabilirsiniz. İşte bir GitHub Actions örneği:

name: Build and Publish Docker Image

on:
 push:
  branches:
   - main # Varsayılan olarak sadece "main" branch'e yapılan itişleri işler

jobs:
 build:
  runs-on: ubuntu-latest

  steps:
   - name: Checkout Repository
    uses: actions/checkout@v2

   - name: Login to Docker Hub
    uses: docker/login-action@v1
    with:
     username: $ # GitHub Secrets'te Docker Hub kullanıcı adınızı saklayın
     password: $ # GitHub Secrets'te Docker Hub şifrenizi saklayın

   - name: Build Docker Image
    run: docker build -t your-docker-username/your-image-name:latest .

   - name: Push Docker Image to Docker Hub
    run: docker push your-docker-username/your-image-name:latest

Bu GitHub Actions dosyası, her itme işlemi sonrasında Docker Hub’a Docker konteynırınızı otomatik olarak yükler.

Bu kadar! Artık özel Docker konteynırınız çalışıyor ve Docker Hub’da paylaşılmış durumda.

Referanslar ve Kaynaklar

Bu kaynaklar, Docker konteynerleri oluşturmak ve yönetmek için daha fazla bilgi edinmek isteyenler için faydalıdır.