Bilgisayarı command line üzerinden veya yazılımla yeniden başlatıp kapatabilmek için

Shutdown.exe yi aşağıdaki parametreler ile ihtiyacınıza göre çalıştırmanız gerekmektedir

Parametreler

Shutdown.exe = komut
-s => Kapat
-r => Yeniden Başlat
-t 00 => 00 işlem başlamadan geçecek süreyi belirtiyor. Bu parametreyi hiç yazmazsak 30 saniye sonra işlem başlar