1. adım da mevcut network donanımını kontrol edelim ismini öğrenelim
$ ls /sys/class/net
 eth0 lo wlan0
 1. network config dosyasını kontrol edelim

$ ls /etc/netplan
 50-cloud-init.yaml

 1. wifi network kaydını yapalım

$ sudo edit /etc/netplan/50-cloud-init.yaml

dosya içeriğine yapılacak ekleme

network:
  wifis:
    wlan0:
      optional: true
      dhcp4: true
      access-points:
        "<WIFI SSID>":
          password: "<WIFI Password>"
      

ayarları uyguluyoruz

$ sudo netplan apply
$ sudo reboot

yeniden başladıktan sonra eğer wifi bilgileriniz doğru ve wifi access point açık ise bağlantı sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi