Eğer birgün sizde bir polygonun orta noktasını bulmak isterseniz fakat bu işlem polygon şeklinin garip olduğu durumlarda polygon dışında bir sonuç veriyor ve siz bundan memnun değilseniz aşağıdaki script tam size göre (Not her zamanki gibi kişisel geliştirmelere açıktır :) )

var generatePointInPolygon = function(path) {
 var kesisimNoktalari = [];
 var bounds = new google.maps.LatLngBounds();
 for (var i = 0; i < path.length; i++) {
  bounds.extend(new google.maps.LatLng(path[i].lat, path[i].lng));
 }

 var sw = bounds.getSouthWest();
 var ne = bounds.getNorthEast();

 for (var i = 0; i < path.length - 1; i++) {

  var t = ((ne.lng() - sw.lng()) * (sw.lat() - path[i].lat) - (sw
   .lng() - path[i].lng)
   * (ne.lat() - sw.lat()))
   / ((ne.lng() - sw.lng()) * (path[i + 1].lat - path[i].lat) - (path[i + 1].lng - path[i].lng)
    * (ne.lat() - sw.lat()));

  var ptLat = path[i].lat + (path[i + 1].lat - path[i].lat) * t;
  var ptLng = path[i].lng + (path[i + 1].lng - path[i].lng) * t;

  if ((sw.lat() <= ptLat && sw.lng() <= ptLng && ne.lat() >= ptLat && ne
   .lng() >= ptLng)
   && ((path[i].lat <= ptLat && path[i].lng >= ptLng
    && path[i + 1].lat >= ptLat && path[i + 1].lng <= ptLng)
    || (path[i].lat >= ptLat && path[i].lng <= ptLng
     && path[i + 1].lat <= ptLat && path[i + 1].lng >= ptLng

    )
    || (path[i].lat <= ptLat && path[i].lng <= ptLng
     && path[i + 1].lat >= ptLat && path[i + 1].lng >= ptLng) || (path[i].lat >= ptLat
    && path[i].lng >= ptLng && path[i + 1].lat <= ptLat && path[i + 1].lng <= ptLng

   ))) {
  var point = new google.maps.LatLng(ptLat, ptLng);
  if (kesisimNoktalari.length == 0) {
   kesisimNoktalari.push(point);
   continue;
  }

  for ( var pIndex in kesisimNoktalari) {
   if (kesisimNoktalari[pIndex].lat() > point.lat()
    && kesisimNoktalari[pIndex].lng() > point.lng()) {
   kesisimNoktalari.splice(pIndex, 0, point);
   break;
   }
  }
  }
 }
 var enUzunAralik = 0, center = null;
 for (var pIndex = 0; pIndex < kesisimNoktalari.length - 1; pIndex = pIndex + 2) {
  if (Math
   .abs(Math
    .sqrt(Math
     .pow(
      (kesisimNoktalari[pIndex].lat() - kesisimNoktalari[pIndex + 1]
       .lat()), 2)
     + Math
      .pow(
       (kesisimNoktalari[pIndex]
        .lng() - kesisimNoktalari[pIndex + 1]
        .lng()), 2))) > enUzunAralik) {
  var x, y;
  if (kesisimNoktalari[pIndex].lng() > kesisimNoktalari[pIndex + 1]
   .lng()) {
   y = kesisimNoktalari[pIndex + 1].lng()
    + ((kesisimNoktalari[pIndex].lng() - kesisimNoktalari[pIndex + 1]
     .lng()) / 2);
  } else {
   y = kesisimNoktalari[pIndex].lng()
    + ((kesisimNoktalari[pIndex + 1].lng() - kesisimNoktalari[pIndex]
     .lng()) / 2);
  }
  if (kesisimNoktalari[pIndex].lat() > kesisimNoktalari[pIndex + 1]
   .lat()) {
   x = kesisimNoktalari[pIndex + 1].lat()
    + ((kesisimNoktalari[pIndex].lat() - kesisimNoktalari[pIndex + 1]
     .lat()) / 2);
  } else {
   x = kesisimNoktalari[pIndex].lat()
    + ((kesisimNoktalari[pIndex + 1].lat() - kesisimNoktalari[pIndex]
     .lat()) / 2);
  }
  center = new google.maps.LatLng(x, y);
  }
 }
 return center;
 }