Html2Canvas kütüphanesini ve jQuery kütüphanesini sitenize ekleyin sonrasında aşağıdaki kod ile ekran görünütüsünü yakalayabilirsiniz.


html2canvas(document.body, {
  allowTaint : true,
  logging : false,
  taintTest : false,
  onrendered : function(canvas) {
  //ekran görüntüsünü base64 olarak consola yazdırır
  console.log(canvas.toDataURL());
  });
  }
 });