Mouse button üzerine gelince dönme efekti vermek için aşağıdaki kod işe yarayabilir

// Internet Explorer versyonunu öğrenmek için
function getIntenrnetExplorerVersion() {
  var rv = -1; // Return value assumes failure.
  if (navigator.appName == 'Microsoft Internet Explorer') {
    var ua = navigator.userAgent;
    var re = new RegExp("MSIE ([0-9]{1,}[\.0-9]{0,})");
    if (re.exec(ua) != null)
      rv = parseFloat(RegExp.$1);
  }
  return rv;
}

//Efekt içi
jQuery("div#button").mouseleave(function() {
  if ((getInternetExplorerVersion() == -1) || (getInternetExplorerVersion() > 8)) {
    jQuery(this).find("div.image").stop(true, true).delay(300).animate({
      rotate: '0deg'
    }, 400, "easeOutCubic");
  }
}).mouseenter(function() {
  if ((getInternetExplorerVersion() == -1) || (getInternetExplorerVersion() > 8)) {
    jQuery(this).find("div.image").stop(true, true).delay(300).animate({
      rotate: '50deg'
    }, 400, "easeOutCubic");
  }

});