Eğer birgün JQuery ajax ile dosya upload etmek isterseniz aşağıdaki gibi bir kodu input file nesnesinin change metodunda çalıştırarak yapabilirsiniz

var data = new FormData();
  data.append('uploadFile', item.files[0]);
  jQuery.ajax({
    type : 'post',
    url : /upload?name=' + item.files[0].name,
    data : data,
    cache : false,
    contentType : false,
    processData : false,
    success : function(d) {

    },
    xhrFields : {
      onprogress : function(progress) {
        var percentage = Math
            .floor((progress.total / progress.totalSize) * 100);
        console.log('progress', percentage);
        if (percentage === 100) {
          console.log('Yükleme Tamamlandı');
        }
      }
    },
    error : function(d) {
      console.log("Dosya yüklenemedi");
      console.log(d);
    }   });