Sitenizde Video player mi kullanmak istiyorsunuz kendinizi çok yormayın HTML5 sayesinde <img/> tagı gibi <video/> tagını kullanabilirsiniz. Detaylı bilgi için buraya bakabilirsiniz

<video preload="none" width="640" height="300" poster="{imageUrl}" data-setup="{}" controls="true" class="video-player">
    <source src="{video.url}" type='video/mp4'/>
</video>